Eski bir alışkanlıktır bende. 
Eve gelince odaları gezer, 
Ölüm var mı
bakarım. 

Şimdiye değin karşılaşmamışımdır,
bir yaşamla da,
karşılaşmadığım gibi. 

Ama alışkanlıklar, (işte alışkanlıklar)
Bu dilden anlamaz pek.

Reklamlar